ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ "ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ"
ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΑ ΣΥΜΜEΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.