05/01/2018 ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

- ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΟΡΟΥ:
Α) ΑΝΔΡΩΝ,
Β) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Γ) ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
- ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΟ ΒΛΑΧΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
- ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)